คลังแสงแห่งข้อมูลสินค้า

นี่คือคลังแสงข้อมูลสินค้า และบริการที่รวบรวมมาให้ทุกท่านอ่านได้อย่างจุใจ

ระบบพ่นหมอก

ติดตั้งระบบพัดลมไอน้ำ และระบบพ่นหมอกในยุคปัจจุบัน

กรณีติดตั้งระบบพัดลมไอน้ำ และระบบพ่นหมอกในยุคปัจจุบัน ได้พัฒนาจากอดีตให้ทำการติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว และมีความสะดวกมากขึ้น ทั้งที่ในอดีตเมื่อพูดถึงการติดตั้ง เราจะต้องให้ช่างผู้ชำนาญการเป็นผู้จัดการติดตั้งให้ และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เราไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องเรียกช่างมาจัดการให้ตลอด ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และเสียเวลาค่อนข้างมาก แต่ในปัจจุบัน ระบบพัดลมไอน้ำ หัวพ่นหมอก ได้ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งได้ง่าย ซ่อมแซม และดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นอันมาก ซึ่งในที่นี้เราจะมาแนะนำวิธีการติดตั้ง และแก้ไขระบบพัดลมไอน้ำ หัวพ่นหมอกกัน ขั้นแรกเรามาทำความรู้จักอุปกรณ์กันก่อน ในระบบพัดลมไอน้ำ พ่นไอหมอก.com จะมีอุปกรณ์หลัก ๆ ในระบบทั้งหมด 4 อย่าง ได้แก่ ปั๊มแรงดันสูง สำหรับสร้างแรงดันน้ำให้มีแรงดันสูง เพื่อทำการพ่นผ่านหัวพ่นหมอกออกมา จะทำให้น้ำมีละอองขนาดเล็กมาก ต่อมาคือหัวพ่นหมอก เป็นตัวที่พ่นน้ำที่จ่ายมาจากปั๊มแรงดัน เพื่อทำการพ่นออกที่รูขนาดเล็กที่หน้าหัวพ่น เพื่อให้ขนาดของละอองน้ำที่พ่นออกมามีขนาดเล็กมากๆ เพื่อที่จะให้น้ำสามารถระเหยได้เร็ว และเมื่อน้ำระเหย จะทำให้เกิดปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิของอากาศโดยรวม ทำให้อุณหภูมิอากาศโดยรวมลดลง โดยสามารถลดลงได้ 5 – 10 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับปริมาณของหัวพ่น และสภาพแวดล้อม ต่อไปอุปกรณ์ข้อต่อ ซึ่งได้แก่ ข้อต่อตรง, ข้องอ, ข้อต่อปลายสาย, ข้อต่อต้นสาย […]

, ,